QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Phần mềm cho phép Nhà trường thực hiện các công tác liên quan quản lý công việc trong nhà trường.

  + Tạo lập thông tin công việc
  + Phân công (Tags) nhân sự liên quan
  + Theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện
  + Thảo luận (tạo chủ đề, comment)
  + Nhắc việc (Realtime Notify)
  + Review đánh giá, xin ra hạn thực hiện

QUẢN LÝ VĂN BẢN

Phần mềm cho phép Nhà trường thực hiện các công tác liên quan quản lý văn bản đi, văn bản đến.

  + Số hóa văn bản đến
  + Lấy số/Vào sổ tự động hoặc tùy biến
  + Chuyển xử lý theo quy trình
  + Phân phát văn bản
  + Xử lý/Đồng xử lý
  + Trình ký/ phê duyệt/ ban hành văn bản

QUẢN LÝ BÁO CÁO

Phần mềm cho phép Nhà trường thực hiện các công tác liên quan quản lý báo cáo trong nhà trường.

  + Kết xuất theo thời gian thực (Real time)
  + Tiêu chí linh động, tùy biến người dùng
  + Biểu đồ hiển thị dữ liệu trực quan
  + Kết xuất Export ra file(.*pdf, .*excel)

trở thành cộng tác viên

Bạn sẽ có thêm thu nhập gia tăng từ chính công việc thường nhật của mình, hay trở thành cộng tác viên và cung cấp cho chúng tôi các giáo án, bài giảng và học liệu tốt nhất bạn sẽ nhận được thù lao xứng đáng.