THƯ VIỆN SỐ HÓA

Phần mềm cho phép giáo viên thực hiện các công tác liên quan đến upload số hóa hỉnh ảnh, âm thanh, video

  + Tạo mới Album của riêng cá nhân
  + Quản lý hình ảnh trong từng album
  + Xem và tải xuống khi cần thiết
  + Chia sẻ, tag đồng nghiệp cùng xem album với mình

TƯƠNG TÁC TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Phần mềm cho phép giáo viên thực hiện các công tác liên quan đến upload số hóa hỉnh ảnh, âm thanh, video

  + Truy cập xem nhanh trên điện thoại
  + Sắp sếp theo thời gian cập nhật
  + Phân loại các hình ảnh yêu thích
  + Truy cập vào kho Media của điện thoại, cho phép tải lên

trở thành cộng tác viên

Bạn sẽ có thêm thu nhập gia tăng từ chính công việc thường nhật của mình, hay trở thành cộng tác viên và cung cấp cho chúng tôi các giáo án, bài giảng và học liệu tốt nhất bạn sẽ nhận được thù lao xứng đáng.