KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Phần mềm cho phép giáo viên thực hiện các công tác liên quan đến thi, kiểm tra đánh giá trực tuyến cho học sinh.

  + Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi
  + Tạo và quản lý bộ đề kiểm tra, đánh giá
  + Tổ chức kiểm tra đánh giá
  + Xử lý quá trình thi, kiểm tra, đánh giá
  + Chấm điểm cho bài kiểm tra
  + Báo cáo kết quả kiểm tra.

BỘ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

Bao gồm các bài nghe, video, audio, hình ảnh, bài giảng điện tử…phục vụ quá trình giáo viên xây dựng giáo án và bài giảng điện tử. Học liệu được sắp xếp theo chủ đề bài học ngoài ra có thể dùng để dạy luyện: nghe, nói cho học sinh. Học liệu được xây dựng có nội dung phù hợp với chương trình dạy học.

trở thành cộng tác viên

Bạn sẽ có thêm thu nhập gia tăng từ chính công việc thường nhật của mình, hay trở thành cộng tác viên và cung cấp cho chúng tôi các giáo án, bài giảng và học liệu tốt nhất bạn sẽ nhận được thù lao xứng đáng.