KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Phần mềm cho phép giáo viên thực hiện các công tác liên quan đến thi, kiểm tra đánh giá trực tuyến cho học sinh.

  + Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi
  + Tạo và quản lý bộ đề kiểm tra, đánh giá
  + Tổ chức kiểm tra đánh giá
  + Xử lý quá trình thi, kiểm tra, đánh giá
  + Chấm điểm cho bài kiểm tra
  + Báo cáo kết quả kiểm tra.

HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

Bao gồm các bài học theo từng chủ đề. Được phân chia theo từng cấp học. Từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Nội dung chính được chia ra làm 2 loại chính. Thứ nhất về bài học là các bài giảng video đi kèm bài tập theo chủ đề. Thứ hai là Đề cương ôn tập sẽ gồm các file phiếu bài tập và file nghe cho học sinh.

trở thành cộng tác viên

Bạn sẽ có thêm thu nhập gia tăng từ chính công việc thường nhật của mình, hay trở thành cộng tác viên và cung cấp cho chúng tôi các giáo án, bài giảng và học liệu tốt nhất bạn sẽ nhận được thù lao xứng đáng.