myExtend phân hệ phần mềm

 

  + Quản lý tài sản công
  + Quản lý văn phòng phẩm
  + Quản lý điều xe
  + Quản lý nhân sự
  + Quản lý tin tức truyền thông
  + Quản lý chữ ký điện tử.

 

trở thành cộng tác viên

Bạn sẽ có thêm thu nhập gia tăng từ chính công việc thường nhật của mình, hay trở thành cộng tác viên và cung cấp cho chúng tôi các giáo án, bài giảng và học liệu tốt nhất bạn sẽ nhận được thù lao xứng đáng.